เปลี่ยนวิธีที่เซลล์ตอบสนองต่อโลกได้อย่างถาวร

ระดับโมเลกุลสมดุลของเซลล์ถูกเปลี่ยนแปลงป้องกันไม่ให้วัฏจักรการรักษาหายและเปลี่ยนวิธีที่เซลล์ตอบสนองต่อโลกได้อย่างถาวรเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เซลล์จะทำงานเหมือนกับว่าพวกเขายังคงได้รับบาดเจ็บหรือใกล้เข้ามา อันตรายถึงแม้ว่าสาเหตุดั้งเดิมของการบาดเจ็บหรือภัยคุกคามได้ผ่านไปแล้ว ปีที่ผ่านมา Naviaux ดำเนินการทดลองทางคลินิกขนาดเล็กที่สุ่มแล้ว 10 ราย Continue reading “เปลี่ยนวิธีที่เซลล์ตอบสนองต่อโลกได้อย่างถาวร”