โคเรียนแอร์ มีลูกเรือติดโรค COVID-19

สายการบินโคเรียนแอร์ จากเกาหลีใต้ว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนหนึ่งของสายการบิน ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019สายการบินนี้ระบุอีกว่า กำลังใช้มาตรการต่างๆ ป้องกันไม่ให้โรคนี้แพร่ระบาดออกไปมากกว่านี้ ซึ่งรวมถึงการฆ่าเชื้อภายในเครื่องบิน ให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการกักตัวเองและติดตั้งกล้องวัดอุณหภูมิร่างกายในสำนักงาน

หรือจุดที่ทำงานของสายการบินการเคลื่อนไหวนี้ยังทำให้โคเรียนแอร์ตัดสินใจปิดสำนักงานของสายการบินใกล้สนามบินนานาชาติอินชอน จ.อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ลงชั่วคราวอย่างไรก็ตาม รอยเตอร์ ซึ่งเป็นสำนักข่าวแรกๆ ที่รายงานเรื่องนี้ บอกว่ายังไม่มีการเปิดเผยว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายนี้ให้บริการในเส้นทางบินใดและเที่ยวบินใดบ้างเกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งในขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19 (COVID-19) อย่างหนัก ซึ่งมีการยืนยันแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อยแล้ว 9 คน และจำนวนสะสมของผู้ติดเชื้อนี้อย่างน้อย 893 คน